werkwijze

Bewaren
 

ANBI

Het RSIN-nummer van de Stichting is 816044016.

 

Het bestuur van de Riki Stichting:

Mevrouw M.C.M. Strating-Schulte Fischedick, voorzitter

Mevrouw I.E. Strating, secretaris/penningmeester

Mevrouw A.Q.A. Otto-van Tol, bestuurder

De heer F. Borstlap, bestuurder

De heer U.W.H. Visser, bestuurder

 

De bestuurders ontvangen geen beloning.


Staat van financiële baten en lasten 2016

Staat van financiële baten en lasten 2015

Staat van financiële baten en lasten 2014

Staat van financiële baten en lasten 2013

Facebook

Twitter

Kalender


21-09-2017 t/m 10-11-2017
Jongeren portretteren Ouderen 


21-09-2017 t/m 20-12-2017
Start Herfstactie

11-12-2017 t/m 24-12-2017
Start Kerstactie
 
25-12-2017 en 26-12-2017
Kerstmis

vv