Vrienden

Vrienden van de Riki Stichting zijn gerenomeerde organisaties wiens werk wij graag steunen en wiens doelstelling wij delen. De steun kan structureel zijn of eenmalig. Waar mogelijk proberen we organisaties en groepen met elkaar in contact te brengen.


vv