werkwijze

Bewaren
 

Werkwijze

Het beleid van de Riki Stichting richt zich met name op het opzetten, organiseren en/of financieren van projecten en organisaties in Nederland die tot doel hebben het welbevinden van kwetsbare groepen te verbeteren.

Wij helpen mensen om hun kwetsbare situatie te verbeteren.

De werkzaamheden van de Riki Stichting kenmerken zich in het algemeen door een langdurige samenwerking met partners, een lokale schaal en de kracht van herhaling. Door de activiteiten te concentreren rondom een geografisch klein gebied en met en voor dezelfde mensen verbinden we ons aan een groep mensen. Zo versterken we de invloed van onze activiteiten. Wij stimuleren lokale initiatieven die de sociale cohesie verhogen.

Ons speerpunt sinds 2005 is het verbeteren van het welbevinden van ouderen.

De Riki Stichting is geen fondsenwervende stichting.

 

 

Facebook

Twitter

Kalender


01-04-2020 t/m 13-04-2020
Paasactie
 
21-06-2020 t/m 20-09-2020
Zomerhartenwensenactie

21-09-2020 t/m 30-11-2020
Herfstactie

09-12-2020 t/m 24-12-2020
Kerstactie

vv