Riki Stichting

De Riki Stichting zet zich in voor een liefdevolle wereld. Door het geven en ontvangen van herhaalde liefdevolle aandacht ontstaan geluksmomentjes en voelen mensen zich gezien, gehoord en verbonden.

Acties

Het hart van de Riki Stichting wordt gevormd door vier jaarlijkse acties. Betekenisvolle ontmoetingen zijn hierbij een belangrijk element. Wij hebben in 55 wijkkernen door heel Nederland een vaste samenwerking met Zonnebloemafdelingen, verzorgingshuizen en basisscholen.

Paas- en Kerstactie

Al ‘onze’ 20.000 ouderen ontvangen een vrolijk pakketje vol lekkernijen, persoonlijk uitgedeeld door basisschoolleerlingen en vrijwilligers van de Zonnebloem.

Lees meer

Zomerhartenwensenactie

In de zomer staat het praten over -en het vervullen van- persoonlijke hartenwensen van ‘onze’ ouderen centraal; prachtige contactmomenten voor alle betrokkenen.

Lees meer

Herfstactie

Samen een activiteit doen brengt mensen dichter bij elkaar. Daarom staat onze herfstactie in het teken van gezellig samenzijn en ‘gewoon’ een spelletje doen.

Overige acties

Naast onze vier vaste acties werken wij samen met LINDA.foundation, Nationaal Fonds Kinderhulp, Vier het Leven en Friendship Sports Centre.

ActueelSamen spelletjes doen verbindt jong en oud

Herfst is bij uitstek de periode van het jaar om gezellig binnen een (gezelschaps)spelletje te spelen. Samen een spelletje doen brengt mensen bij elkaar, het werkt verbindend. Deze herfst worden tientallen spelletjesmiddagen georganiseerd door diverse Zonnebloemafdelingen en verzorgingshuizen. Vrijwilligers van de Zonnebloem organiseren een spelletjesmiddag voor hun deelnemers. Bewoners van verzorgingscentra spelen spelletjes met kinderen van nabijgelegen basisscholen. Het gaat hierbij om laagdrempelige en kleinschalige activiteiten waarbij er veel persoonlijke aandacht is.

Herfstactie
De herfstactie met als thema ‘Samen spelletjes doen’ is een van de vier jaarlijkse acties van de Riki Stichting. Hiervoor hebben wij in 55 plaatsen door heel Nederland een structurele samenwerking met verzorgingscentra, basisscholen en Zonnebloemafdelingen. De herfstactie richt zich, net als al onze andere acties, op het geven van liefdevolle aandacht aan ouderen waarbij het contact tussen oud en jong centraal staat.

Over de Riki Stichting

De Riki Stichting zet zich in voor een liefdevolle wereld. Door het geven en ontvangen van herhaalde liefdevolle aandacht ontstaan geluksmomentjes en voelen mensen zich gezien, gehoord en verbonden.

De Riki Stichting heeft hierbij 3 speerpunten:

  • Liefdevolle aandacht voor ouderen
  • Liefdevolle aandacht en ondersteuning voor gezinnen met een laag besteedbaar inkomen
  • Persoonlijke ontwikkeling: liefdevolle aandacht voor jezelf

Fantastisch als u ons mooie werk wilt ondersteunen met een donatie.

Riki Stichting

Riki Stichting

Dorpsstraat 21

1191 BH Ouderkerk aan de Amstel

Phone number
020 3454456
Email
mail@rikistichting.nl
Rekeningnummer
NL64 RABO 0118 3894 40
Doneer aan de Riki Stichting